Het bestuur vraagt jullie aandacht voor dit bericht

vv Gorecht hecht veel belang aan normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe respecteren we elkaar, niet alleen op het veld maar ook daarbuiten.

vv Gorecht heeft extra aandacht gegeven aan het thema 'Sportiviteit en Respect'. De komende jaren wordt dit verder geïntensiveerd door het sportbrede programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’. Via verschillende ondersteuningsprogramma’s en (bewustwordings)campagnes vragen wij aandacht voor meer sportiviteit en respect op en rond de velden. Wij willen ongewenst gedrag – en de negatieve beeldvorming daarover – bespreekbaar maken en positief veranderen. Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed op een sportief verloop ervan.

Voor tijdens en na de wedstrijden gelden bepaalde reglementen en gedragscodes. We adviseren iedereen dit goed door te lezen. Mochten daar vragen over zijn kunt u contact opnemen met het bestuur.

Op de ledenvergadering van 24 oktober 2014 heeft de ALV een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld.

VV Gorecht voorziet alle spelende leden van een wedstrijdtenue en een trainingspak en soms van een sporttas. Hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Een spelend lid hoeft zelf alleen voetbalkousen aan te schaffen. Deze zijn in ons clubhuis te koop.
Het voetbaltenue, trainingspak (en evt. sporttas) blijven eigendom van de club.

Pupil van de week

Mededelingen

Alle mededelingen

Webshopwebshop